Projekt „I mi zaslužujemo priliku“

Projekt „I mi zaslužujemo priliku“

Kratki opis projekta:

U okviru Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica odobren je projekt „I mi zaslužujemo priliku”. Projektni prijedlog izradila je Razvojna agencija VTA, a usmjeren je na pružanje usluge socijalnog mentorstva i osposobljavanje nezaposlenih osoba. Fokus je na korisnicima zajamčene minimalne naknade, ali otvoren je i ostalim marginaliziranim skupinama. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica koordinirat će provedbu projekta s partnerom Centrom za socijalnu skrb Virovitica, uz stručnu podršku Područnog ureda HZZ-a. Projektne aktivnosti uključuju provedbu 3 verificirana programa  za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba koji za to „nemaju financijskih sredstava“. Kroz navedene aktivnosti projekt će aktivno doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja i smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva za 20 dugotrajno nezaposlenih osoba, od čega barem 13 korisnika ZMN-a. 20 dugotrajno nezaposlenih osoba dobit će priliku unaprijediti vlastite kompetencije pohađajući programe obrazovanja odraslih i radionica razvoja posebnih vještina. Sudionicima koji završe program obrazovanja, osposobljavanja ili prekvalifikacije bit će izdane javne isprave o obrazovanju ili osposobljavanju čime će se izravno povećati njihova zapošljivost. Za najmanje 13 korisnika zajamčene minimalne naknade bit će  osigurana usluga mentorstva kojom će se usmjeravati u daljnjem pronalasku zaposlenja. Dva mentora će biti  zaposlena  u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica.

Vrijednost projekta:

Vrijednost projekta je 1.032.935,44 kn – 100% bespovratna sredstva

Trajanje provedbe projekta:

24 mjeseca

Kontakt osobe za više informacija:

Željka Grahovac, ravnateljica, voditeljica projekta

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Masarykova 6, Virovitica

tel: 033/ 729-458

e-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr

Više informacija o europskim fondovima:

– web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

– web stranica OP Učinkovitih ljudskih potencijala: http://www.esf.hr/