Projekt “Pruži mi priliku” – program “Zaželi”

Projekt „Pruži mi priliku“

Kratki opis projekta:

Projekt „Pruži mi priliku“ provodi se u sklopu programa „Zaželi”. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica zaposlit će 40 žena s lokalnog područja koje će kroz 24 mjeseca pružati pomoć osobama u nepovoljnom položaju i to na području grada Virovitice i 9 prigradskih naselja (Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ). Novozaposlene žene pružit će podršku i pomoć u kući za 160 osoba starije životne dobi. Žene će pomagati korisnicima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, u dostavi namirnica, pripremanju obroka, održavanju čistoće doma te posebice u socijalnoj integraciji i društvenim aktivnostima

Provedba projekta rezultirat će poboljšanom kvalitetom života i većom uključenosti u društvenu zajednicu i ciljane skupine i krajnjih korisnika. Ciljanoj skupini nezaposlenih žena omogućit će se i dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje kako bi se unaprijedile njihove socijalne, emocionalne, kreativne vještine i znanja, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života i smanjenjem socijalne isključenosti. Ovim projektom, osim zapošljavanja žena, pruža se pomoć u skrbi za starije osobe preko izvaninstitucijskih oblika pomoći kako bi im se osigurala bolja kvaliteta života, odnosno razvitak različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice.

Partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Virovitica i Centar za socijalnu skrb, a projekt je pripremila Razvojna agencija VTA.

Po svojoj vrijednosti za zajednicu i za djelatnost Crvenog križa te visini odobrenih sredstava, ovaj projekt je najveći projekt iz europskih sredstava koji je provodilo Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Vrijednost projekta:

Vrijednost projekta je 6.105.346,51 kn – stopa sufinanciranja 100% sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta:

20.prosinac 2017. – 20. lipnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Vesna Lazarus, voditeljica projekta

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Masarykova 6, Virovitica

tel: 033/ 729-459

Željka Francetić, koordinatorica projekta

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Masarykova 6, Virovitica

tel: 033/ 729-459

Više informacija o europskim fondovima:

– web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

– web stranica OP Učinkovitih ljudskih potencijala: http://www.esf.hr/