Pučka kuhinja

Pučka kuhinja „HCK – Gradskog društva Crvenog križa Virovitica“ , priprema i dostavlja tople obroke socijalno ugroženim osobama koje su to pravo ostvarili na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb i korisnica koji sami plaćaju za tu uslugu.

Dostava toplog obroka obuhvaća područje Grada Virovitica i općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.