Tečaj Prve pomoći zaštite na radu

Tečaj Prve pomoći zaštite na radu organizira se po potrebi (kad se skupi najmanje 4 kandidata).

Tečaj Prve pomoći zaštite na radu traje 8 sati, o čemu se vodi evidencija za svakog kandidata.

Cijena tečaja iznosi 100 eura (753, 45 kuna) po kandidatu.