Tečaj Prve pomoći zaštite na radu

Tečaj Prve pomoći zaštite na radu organizira se po potrebi (kad se skupi najmanje 4 kandidata).

Tečaj Prve pomoći zaštite na radu traje 8 sati, o čemu se vodi evidencija za svakog kandidata.

Cijena tečaja iznosi 79,63 eura (600 kuna) po kandidatu.