Upoznavanje s opasnošću od mina

Na osnovu javnih ovlasti (članak 8. stavak 14. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu), jedan od  programa Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica je program Upoznavanje s opasnošću od mina i zaostalih neeksplodiranih naprava.

Program Upoznavanja s opasnošću od mina djelatnost je Hrvatskog Crvenog križa koja se provodila u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa od 1996. godine, a od 2002. godine Hrvatski je Crveni križ provodi samostalno. Cilj je programa spriječiti ozljeđivanje i smrtnost te invaliditet osoba, posebice djece, promicanjem pravilnog i sigurnog ponašanja u prostoru sa zaostalim minama. Svrha je programa obrazovanjem utjecati na promjenu ponašanja stanovništva. Samo tako mogu se spriječiti ozlijede i smrtnost sve do dana kada će sva minska polja biti očišćena. Sprječavanjem socijalnih i ekonomskih posljedica do kojih dolazi zbog ugrožavanja i narušavanja zdravlja, poboljšava se kvaliteta življenja pojedinca, obitelji i cijele zajednice.