Dokumenti

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2015.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2016.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2017.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2018.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2019.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2020.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2021.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2022.

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2023.

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu GDCK Virovitica za 2017.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2018.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2019.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2020.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2021.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2022.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2023.

 

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2017.

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2018.

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2019.

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2020.

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2021.

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2022.

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2023.

 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2017.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenju Financijskog plana za 2018.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenju Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2020.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2021.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2022.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2023.

 

 

Izvješće o prihodima i rashodima za 2017.

Izvješće o prihodima i rashodima za 2018.

Izvješće o prihodima i rashodima za 2019.

Izvješće o prihodima i rashodima za 2020.

izvještaj o prihodima i rashodima za 2021.

Izvješće o prihodima i rashodima za 2022.

Izvješće o prihodima i rashodima za 2023.

 

 

Bilanca na dan 31.12.2017.

Bilanca na dan 31.12.2018.

Bilanca na dan 31.12.2019.

Bilanca na dan 31.12.2020.

bilanca na dan 31.12. 2021.

Bilanca na dan 31.12.2022.

Bilanca na dan 31.12.2023.

 

 

Izvješće neovisnog revizora za 2019.

Izvješće neovisnog revizora za 2020.

Izvješće neovisnog revizora za 2021.

Izvješće neovisnog revizora za 2022.

Izvješće neovisnog revizora za 2023.

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2021. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2022. godina

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godina

 

 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

 

 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.

 

 

Izvješće o obavljenoj reviziji

 

Financijski plan 2017. godina – rebalans

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2020.godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. godinu

 

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2024. godinu

 

Plan rada GDCK Virovitica za 2018. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2019. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2020. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2021. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2022. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2023. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2024. godinu

 

Odluka o usvajanju Plana rada za 2018.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2020.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2021.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2022.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2023.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2024.

 

Pravilnik o radu Odbora GDCK Virovitica

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o peovwdbi postupaka jednostavne nabave – 2022.

Pravilnik o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Pravilnik o organizaciji i načinu rada Pučke kuhinje

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Odluka o osnivanju interventnog tima GDCK Virovitica i imenovanju članova

Odluka o izboru 7 zastupnika GDCK Virovitica u Skupštinu DCK VPŽ

Odluka o izboru 7 zastupnika za Skupštinu DCK VPŽ – 2023. – 2027.

 

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2018. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2023. godinu

 

 

Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju za 2022.

Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju za 2023.

 

 

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama