Projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za upravljanje kriznim situacijama na području grada Virovitice“

 

         

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica

Partner: Grad Virovitica

Cilj projekta: Unaprijediti i ojačati kapacitete GDCK-a Virovitica, lokalnih organizacija te zajednice za pružanje učinkovitog odgovora na krizne situacije.

Očekivani rezultati projekta: 

  • U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica zaposlena jedna osoba na radno mjesto terenskog koordinatora.
  • Održana 1 stručna edukacija za upravljanje kriznim situacijama za članove i povjerenike civilne zaštite Grada Virovitice.
  • Održana 1 stručna edukacija za upravljanje kriznim situacijama za članove Kriznog stožera Gradskog društva Crvenog Križa Virovitica.
  • Održana 1 edukacija o načinu upravljanja kriznim situacijama za interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.
  • Održane 4 edukacije za volontere – djelovanje i unaprjeđenje mehanizama za razvoj kriznog volontiranja u lokalnoj zajednici.
  • Izrađen planski dokument –  kartografski prikazi i baze podataka o ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.
  • Provedena pokazna vježba – simulacija stvarnih situacija spašavanja ranjivih skupina uslijed krizne situacije.  
  • Kupljena oprema potrebna za kuhanje toplih obroka i prihvat pripadnika ranjivih skupina uslijed kriznih situacija.

Vrijednost projekta:

Vrijednost projekta je 459.228,22 kune – bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85% odnosno 390.343,99 kn)

Kontakt osoba za više informacija:

Željka Grahovac,

033 729 459

Link za više o EU fondovima

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt će se provoditi kroz 18 mjeseci odnosno od 21.03.2022.do 21.09.2023.

 

Sadržaj naveden na ovoj web stranici isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Virovitica